Zoals u waarschijnlijk heeft meegekregen, zijn er vandaag strengere maatregelen ingegaan om het corona virus zo veel mogelijk in te perken. Sinds het uitbreken van het virus heeft het bestuur wekelijks contact gehad met de NTTB, die op haar beurt continu contact heeft gehad met het RIVM en het NOC*NSF. Het bestuur neemt de adviezen van deze organen over en komt daarom met de volgende besluiten.

Alle wedstrijden in maart gaan niet door

Alle wedstrijden die in maart zouden worden gespeeld, worden uitgesteld. Wanneer en of deze wedstrijden worden ingehaald, is op dit moment nog niet bekend. De NTTB heeft als voornaamste prioriteit de gezondheid van haar leden en volgt de adviezen van het RIVM. Afhankelijk van de verdere ontwikkeling van het corona virus, zullen we zien wat er na maart zal gebeuren.

Trainingen in maart gaan niet door

Op verzoek van het NOC*NSF gaan alle trainingen in maart NIET door. Dit betreft zowel de trainingen in Heerlen, alsmede de trainingen in Brunssum. De hal is de rest van de maand daarom gesloten.
Afhankelijk van het verloop van het virus, kan dit besluit verlengd worden. Wij betreuren deze keuze, maar de gezondheid van onze leden staat voorop. We hopen op ieders begrip hiervoor.

NL-doet uitgesteld tot zomer

NL-doet wordt landelijk uitgesteld. Wij zullen een andere datum prikken in de zomer, waar u later meer over hoort.

Speurtocht uitgesteld

De speurtocht van 27 maart wordt ook uitgesteld tot een nader te bepalen datum.