In memoriam Lies Hensgens

Ruim 9 maanden nadat bij haar de gevreesde ziekte werd geconstateerd is Lies zondag 27 maart rustig ingeslapen!

Ruim 35 jaar was zij bij onze club, een super lid met hart voor onze vereniging.

Een kleine opsomming van haar vrijwilligers werkzaamheden, zonder naar volledigheid te streven.

Ruim 30 jaar geleden richtte zij mede de “woensdagmorgen” op en bleef, tot op het moment van haar ziekte, deze groep ondersteunen. Iedere woensdagmorgen openen, koffie maken, vla snijden (een traditie dat ieder lid op zijn/haar verjaardag trakteerde) de afwas.

Een belangrijke taak was ook om via kien nummertjes de dubbels aan elkaar te loten, waarbij vanwege de lieve vrede nog al eens “gesjoemeld”werd.

Na de pensionering van Pierre strikte ze hem als trainer van deze groep.

Vele jaren draaide ze samen met Pierre, hij tappen en zij bakken, kantinedienst. Altijd gezellig en heel goed verzorgt. In die tijd waren dat diensten tot in de kleine uurtjes!

Voor reisjes was zij altijd in, eerst naar de Europacupwedstrijden en daarna met een aantal leden met een busje erop uit. Er werd cultuur gesnoven maar de nadruk lag op gezelligheid, goed eten en van drank, in haar geval rode wijn, was men ook niet vies.

We zullen haar positiviteit maar ook eerlijkheid gaan missen!

We wensen Pierre, de kinderen en kleinkinderen sterkte met dit grote verlies!