In Memoriam

In memoriam Lies Hensgens Ruim 9 maanden nadat bij haar de gevreesde ziekte werd geconstateerd is Lies zondag 27 maart rustig ingeslapen! Ruim 35 jaar was zij bij onze club, een super lid met hart voor onze vereniging. Een kleine opsom [...]